EFSD/Lilly Europese subsidie (100.000 euro) voor diabetesonderzoek toegekend aan Bruno Guigas (LUCID)

Dit project, dat zich bevindt op het grensvlak van glycobiologie en immunometabolisme, heeft tot doel ons inzicht in de immuungemedieerde regulatie van metabole homeostase bij obesitas en infectie te verbeteren. Dit wordt bereikt door de rol te onderzoeken die adipocytaire glycanen spelen in de interactie met macrofagen in vetweefsel. Dit project zal worden ontwikkeld door Qianyue Zhang, ontvanger van een CSC-LUMC PhD beurs, in samenwerking met de groepen van Pr. Ron Hokke (LUCID), Dr. Noortje de Haan (CPM) en Dr. Arnaud Zaldumbide (CCB).

EFSD/Lilly Europese subsidie (100.000 euro) voor diabetesonderzoek toegekend aan Bruno Guigas (LUCID)

Collaborate with us

If you'd like to collaborate with us, you are welcome to send us a message!

Contact us